Yayın İlkelerimiz

Okuyucularımıza özgün, kapsamlı, güvenilir ve saygın bir blog  yayını sunarız. İçeriklerimiz üst düzey kalite ölçüsündedir.  Buradaki yayın ilkelerimiz Tavsiye Blogu ‘nun kullanıcılarına taahhütnamesi niteliğindedir.

Sorumluluk ve Kalite

Bizim için tüm açıklığı ile gerçek bilgiyi sunan yayıncılık esas olandır. Gözden kaçan, ya da farklı bir sebepten kaynaklanan hataların mutlaka hızlıca düzeltilmesi hedeflenir.  Yayınlanan içerikle ilgili tekzip ve düzeltme haklarına saygı gösteririz. Dış kaynaklardan elde edilen bilgi ve içerikleri kaynak belirtilmeksizin asla yayınlamayız.

Güven

Yayın politikamız ve kaliteli çizgimizle okurlarımızın ve tüm toplumun güvenini kazanmak öncelikli hedeflerimizdendir. Zira güvenin olmadığı yerde kaliteden asla söz edilemez. Kaliteyi tesis etmek ve bunu kesintisiz olarak okurlarımıza sunmak amacındayız.  Temeli güvene dayanan bu olguyu korumaya kararlıyız.

Toplumsal Değerlere Uyumluluk

Yayın politikamızda ve içeriklerimizde hiç kimse için ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi görüş, yaş, sosyal statü ayrımı yapmayız. Gerçek ya da tüzel kişileri aşağılayan, karalayan, küçük düşüren, iftira nitelikli ifadelere asla yer vermeyiz. Toplumun bütün değerlerine, dinamiğine ve aile yapısına zarar verecek tüm yayınlardan şiddetle kaçınırız.

Kişilik Hakları

Tüm yayın politikamızın ve içeriklerimizin insan onuru ve temel insan hakları ile uyumlu olması konusunda son derece hassas bir duruş sergileriz. Özel yaşamın gizliliğine saygı duyarız. Asla ihlal etmeyiz. İzin almadan hiç kimsenin kişisel bilgilerini, fotoğraflarını, videolarını kesinlikle yayınlamayız.

Adalet

Genel yayın politikamız çerveçesinde adaleti asla elden bırakmayız. Her zaman farklı bakış açılarınıda göz önünde bulundurarak içerik üretmeye dikkat ederiz. Yayıncılık politikamız gereği objektif ve adaletli davranmak esas olandır. Bireylerin her halükarda kendilerini ifade edebilmelerine imkân tanırız. Farklı düşünceleri, fikir çeşitliliklerini toplumsal bir zenginlik olarak kabul ederiz.